Ochrana osobních údajů

Tato internetová stránka využívá cookies. Více informací o cookies a způsobu, jak fungují, najdete například zde. Svůj souhlas s používáním cookies vyjadřuje návštěvník při vstupu na stránku.

Dále tato stránka využívá službu Google Analytics. Více informací o službě a způsobu, jak tato služba funguje, najdete například zde.

Návštěvník má možnost využívat tuto stránku bez registrace a bez přihlášení, to znamená, že za účelem prohlížení stránky neposkytuje žádné osobní údaje (vyjma statistických dat, která shromažďuje služba Google Analytics, viz výše).

V případě, že návštěvník vytvoří objednávku, poskytuje provozovateli internetové stránky údaje nezbytné k realizaci objednávky, k fakturaci, realizaci platby a dodání zakoupeného zboží. Konkrétně se jedná o jméno, příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu, kterou vyžaduje příslušná legislativa (zákon o účetnictví). 

Současně s odesláním objednávky má zákazník možnost vyjádřit svůj souhlas se zasíláním informací a nabídek provozovatele stránky. Možnost objednání zboží není těmito souhlasy podmíněna. Svůj souhlas se zasíláním informací a nabídek může zákazník kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu na konci každého informačního e-mailu, a to e-mailem nebo klasickou poštou.

Kromě toho má návštěvník stránky možnost zaregistrovat svou e-mailovou adresu pro zasílání novinek, a to bez ohledu na to, zda je, nebo není zákazníkem. Svůj souhlas se zasíláním novinek může příjemce kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu na konci každého informačního e-mailu, a to e-mailem nebo klasickou poštou.

K osobním údajům, získaným prostřednictvím této internetové stránky, má přístup pouze její provozovatel.
K fakturačním údajům má přístup účetní a v případě zasílání zboží poštou jsou dodací údaje poskytovány rovněž příslušnému dopravci.

Podrobnější informace o GDPR najdete například zde.

Stav k 1. 1. 2023