Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu www.podvinky.cz je společnost 

Mihulková, s. r. o.
IČ 082 29 481,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44005, Česká republika (dále jen provozovatel). Provozovatel není plátcem DPH. 

Ochrana osobních údajů 

Viz bod Ochrana osobních údajů.

Nakládání s obsahem internetové stránky 

Nakládání s obsahem této internetové stránky se řídí autorským zákonem. Převzetí či další šíření obsahu internetové stránky je možné pouze s předchozím souhlasem provozovatele, případně za předpokladu ocitování zdroje pomocí uvedení URL stránek, jejichž obsah byl převzat. 

Nakládání se zakoupeným obsahem

Zakoupený obsah (zejména podvinky a publikace) podléhá autorskému právu. Podmínky použití podvinků najdete zde

Odpovědnost za škodu 

Informace uvedené na stránkách e-shopu www.podvinky.cz v podobě článků, vzorových dokumentů, návodů či vzdělávacích materiálů mají základní, orientační charakter a provozovateli nevzniká odpovědnost za případnou škodu jakéhokoliv charakteru, která by uživateli mohla vzniknout využitím uvedených informací v praxi. 

Provozovatel nezaručuje nonstop dostupnost e-shopu www.podvinky.cz. 

Obchodní podmínky internetového obchodu 

V tomto e-shopu lze zakoupit podvinky neboli vzory na paličkování, a to převážně v elektronické podobě, konkrétně ve formátu PDF. Soubory lze otevřít například v programech Adobe Reader nebo PDF XChange Viewer, které jsou na internetu k dispozici ke stažení zdarma.

Objednání zboží

K objednání zboží slouží prodejní formulář, který se objeví po kliknutí na tlačítko „Přidat do košíku“ na stránce příslušného produktu. Objednávka v e-shopu je závazná. Odesláním objednávky se zákazník zavazuje k zaplacení a odebrání objednaných produktů. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s parametry produktu a souhlasí s nimi. Odesláním objednávky zákazník rovněž vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 

Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Jedná se o ceny konečné, uvedené v korunách českých nebo eurech. U fyzického zboží (např. u publikací) mohou být účtovány ještě další poplatky, zejména poštovné a balné. 

Jak nákup probíhá? 

V e-shopu si zájemce prohlédne nabízené produkty, v případě zájmu vyplní nákupní formulář a objednávku odešle. Potvrzení o přijetí objednávky, fakturační údaje, výzvu k uhrazení a další informace týkající se zpracování objednávky obdrží e-mailem. Po připsání úhrady na účet je zákazníkovi zaslán e-mail s odkazem ke stažení zakoupeného produktu. Fyzický produkt (např. publikace) je odeslán poštou.

Zakoupený podvinek je určen výhradně pro osobní potřebu zákazníka a jeho další šíření jakoukoliv cestou není dovoleno. 

Odkaz ke stažení standardní faktury se všemi povinnými údaji je zákazníkovi doručen na jím uvedenou e-mailovou adresu. 

Zrušení objednávky 

Zákazník i provozovatel e-shopu mohou za níže uvedených podmínek zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku provozovatel e-shopu, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (například z technických důvodů). Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné pouze po dohodě provozovatele e-shopu a zákazníka, a to za podmínky, že zákazník doposud neprovedl platbu za objednávku, resp. neobdržel virtuální zboží.

Distribuce virtuálního zboží (souborů) probíhá prostřednictvím e-mailu, který zákazník uvedl v objednávce. Elektronické zboží je distribuováno obvykle do 2 pracovních dnů ode dne přijetí platby na účet provozovatele. Termín dodání se však může lišit z důvodů kapacitních či technických. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Virtuální produkty (produkty ke stažení) nabízené v tomto e-shopu spadají do kategorie specifikované v odstavci 7 zákona č. 367/2000 Sb., kdy spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Konkrétně se v tomto případě jedná: 

o dodávku audio a video nahrávek a elektronického zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, respektive získal k souboru přístup a využil jej (kupujícímu je doručen odkaz ke stažení souboru, k němuž má kupující od této chvíle přístup a může ho využít). 

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Dočasnou nedostupnost webu nelze považovat za vadu, a zákazníkovi tak nevzniká právo na reklamaci. V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby, která trvá 24 měsíců, vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. 

V případě zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu e-mailem a dohodnout se na dalším postupu.  

Provozovatel e-shopu nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 

Slevové kupony 

Slevový kupon lze uplatnit vložením slevového kódu do vyznačeného pole při nákupu v e-shopu. 

 

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 1. 1. 2022. 

error: Content is protected !!