Kombinovaná technika

V této kategorii najdete vzory na krajky, které nejsou jednoznačně vyhraněné, pokud jde o použitou techniku. Často se jedná principiálně o krajku páskovou, ale mění se jak šířka pásku, tak i počet použitých párů. Obvykle se jedná o tzv. stříhanou práci – to znamená, že opakovaně začínáme a ukončujeme jednotlivé pásky a případné výplně paličkujeme zvlášť nebo s využitím párů z pásků.

Zde najdete produkty zařazené do této kategorie.

Sněhuláka jsem navrhla na zakázku.