Rozsáhlý blog týkající se především mé krajkářské tvorby najdete na stránce www.lace.cz.