Něco málo o mně… 

… pocházím původně z Vamberka, jsem ročník 1973, vystudovala jsem učitelství němčiny (Univerzita Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií), po velmi krátké „kariéře“ učitelky a dvou rodičovských dovolených jsem se přes proofreading dostala k překladatelství a jako překladatelka z němčiny do češtiny pracuji na plný úvazek pracuji od roku 2009. Jako kvalifikovaná korektorka provádím též korektury textů v češtině.

Paličkuji od 5. třídy základní školy, tedy asi od roku 1983. Učila jsem se jednak od maminky, Jaroslavy Jedlinské, která větší část svého profesního života pracovala jako domácí krajkářka pro družstvo Vamberecká krajka Vamberk, od tety Vlasty Novotné, učitelky paličkování, a čtyři roky jsem navštěvovala krajkářskou školu ve Vamberku, kde tehdy působily paní učitelky Anežka Bartáková a Vilma Murčová. Během studia na gymnáziu jsem se paličkování nevěnovala téměř vůbec, ale vrátila jsem se k němu na vysoké škole. To už bylo krátce po sametové revoluci, družstvo VKV se dostalo do potíží, krajkářky propustilo a mamka si musela hledat vlastní cestu, jak se jako krajkářka uživit. Jediný způsob, jak se to dalo vůbec nějak zvládnout, znamenal zapojit celou rodinu – a mým úkolem bylo (mimo jiné) kreslit a vymýšlet.

Tvoření mě bavilo a naplňovalo odjakživa, takže mi tato úloha celkem vyhovovala. Postupem času se vše s nástupem stále dokonalejší techniky, příležitostí cestovat, poznávat a dále se vzdělávat a také s možností své výtvory prezentovat posunulo ještě mnohem dál. Kam jsem se za ta léta dobrala, můžete sledovat na stránce www.lace.cz J.

Dana Mihulková
28. března 2024


Přikládám odkaz na rozhovor v Rychnovském zpravodaji 2/2022.