Čtvrté z plánovaných šesti setkání krajkářek ze šesti zemí (Česká republika, Rakousko, Itálie, Německo, Francie a Španělsko) v rámci programu Erasmus+ (projekt Bobbin Lacee) se uskutečnilo na přelomu listopadu a prosince 2020 ve Španělsku. Tedy – mělo se uskutečnit ve Španělsku, jenomže...

hlavička projektu.JPG

Nechci tady znovu uvádět to ošklivé slovo, kterým se rok 2020 jen hemží, všichni víme, co nám v cestě do Španělska zabránilo. Zůstali jsme sedět doma a setkání proběhlo virtuálně, na platformě Meet. Nejen pro mě to byla zcela nová zkušenost. 

Po úvodním setkání všech účastníků jsme pracovali ve čtyřech skupinách. Učili jsme se paličkovat španělskou páskovou krajku Hinojosa. Měli jsme k dispozici 4 různé podvinky, jejichž autorkou je Carolina da la Guardia  kolečko, kalu a dva vějíře. Dostali jsme již předem velmi obsáhlou, špičkově vypracovanou dokumentaci, technické výkresy, odkazy na videa a animace a v průběhu výuky nás naši lektoři zásobovali dalšími schématy a nákresy.

To, co na začátku vypadalo dost nepravděpodobně, se nakonec podařilo zrealizovat celkem hladce. Technika sice občas zazlobila, občas někomu nešel proud nebo se někdo nemohl připojit k internetu, ale těch výpadků celkově nebylo tak moc.

Kala, pásková krajka Hinojosa, podvinek Carolina de la Guardia   Kolečko, pásková krajka Hinojosa, autorka podvinku Carolina de la Guardia

Pokrok jsme nejméně dvakrát denně hlásili prostřednictvím fotografií a k nim jsme pak zase dostávali zpětnou vazbu.

Práce ve skupině vypadala třeba takto:                                      A jednání všech účastníků takto:

screenshot z práce ve skupině   screenshot z jednání

Paličkovala jsem motiv nazvaný „kala“, a protože jsem byla celkem brzy hotová, zvládla jsem ještě kolečko. Všechny fotografie najdete v této fotogalerie.