25. října 2019 jsem v prostorách Muzea krajky ve Vamberku přednesla prezentaci na téma Technické výkresy k podvinkům a belgický barevný kód.  

      Prezentace.JPG