Určitým highlightem letošního setkání krajkářek ve Vamberku byla, alespoň pro mě, výstava čepců a krojových součástí ze slovenské Myjavy, kterou bylo možno zhlédnout ve vstupních prostorách místní radnice. Vystavené kusy byly velmi pěkně naaranžované, bylo jich poměrně hodně a k dispozici byla kompetentní osoba, která k nim podávala podrobný a zajímavý výklad a dokázala také odpovědět na dotazy.

Vláčkové krajky, které se v Myjavě a jejím okolí paličkují, jsou velmi podobné těm vambereckým, protože se před mnoha lety do Myjavy odstěhovaly dvě sestry z Vamberka, které svou dovednost v paličkování vláčkových krajek předaly místním krajkářkám.

Vamberk_2019_%C4%8Cepce_Myjava_009.JPG

Další fotografie najdete zde.