Mnou navržené krajky, upaličkované technikou Cluny, se objevily v katalogu vzdělávacích kurzů Německého svazu krajkářek na rok 2019 (strana 35 a 36).