Profesní zkoušku v oboru Ruční krajkářka jsem složila v Praze ve dnech 8. a 9. ledna 2019. Byla jsem první, kdo kvalifikaci podle tohoto nového standardu získal, a u zkoušky jsem také byla sama...

V praktické části zkoušky jsem přímo na místě navrhla a upaličkovala tyto náušnice:

Kdo by měl zájem o více podrobností, najde je na stránkách Národní soustavy kvalifikací a Hospodářské komory České republiky.