S rekonstruováním starých metrových krajek jsem začala někdy kolem roku 2000, a speciálně vláčkové krajky jsem si velmi oblíbila. Před několika desítkami let můj tatínek prozíravě vyfotografoval odstřižky, vzorečky velmi starých vláčkových krajek z našeho regionu, které mu v té době zapůjčil kdosi z příbuzenstva. Tehdy neexistovaly kopírky, počítače, skenery – nebyla jiná možnost, jak v domácích podmínkách cokoliv zachytit a uchovat, takže jediné, co nám zůstalo, jsou černobílé fotografie. Amatérské, ale stačí. Vzory se pravidelně opakují a zkrátka musejí na rastru „vycházet“.

Podařilo se mi podle nich alespoň některé vzory překreslit a upaličkovat znovu. Na ostatní nedošlo spíše pro nedostatek času, ale jednou bych se k nim ráda znovu vrátila. Ovšem těch vzorků na fotografiích je mnoho, a celkově jich existují snad stovky – člověk se nestačí divit, co všechno lze na tom obyčejném vypíchaném pruhu prešpánu vytvořit…

   

Další fotografie najdete zde.