Soutěž Německého svazu krajkářek pro rok 2019. Přeložit název tématu „Ausgerastert“ není vůbec jednoduché – řekněme „Když hraška opustí rastr“. Protože jsem díky kurzu pro učitele paličkování, který jsem v té době právě dokončovala, měla nejrůznější varianty hrašky docela pěkně natrénované, rozhodla jsem se upaličkovat vlastně zvětšeninu technického výkresu k hrašce. Moje práce se tedy rastru vymkla zejména velikostí, nazvala jsem ji proto „Na úhlu pohledu záleží“. Jinak bylo možné si pohrát také s umístěním jednotlivých bodů, s kombinacemi hodů atd. Jsem zvědavá, s čím přijdou ostatní účastníci.

Další fotografie najdete zde.

Potvrzení o účasti v soutěži:

ausger.jpeg

V souvislosti s touto soutěží a vlastně také s Bienále české krajky bych ráda zmínila článek, který ve Vambereckém zpravodaji 6/2019 uveřejnil starosta města Vamberka.

Z hodnocení pana starosty nepřímo plyne, že vstupní podmínky obou soutěží jsou stejné nebo alespoň srovnatelné. Jenomže nejsou, naopak se liší snad úplně ve všech bodech. Takže srovnávat podle mého názoru nelze... 

Soutěž Německého svazu krajkářek

Bienále české krajky

- účastník smí přihlásit pouze jednu práci

- účastník smí přihlásit 1 až 3 práce

- musí se jednat o ručně paličkovanou krajku

---

- práci musí navrhnout i upaličkovat autor osobně, tj. vlastnoručně

---

- musí se jednat o dosud nezveřejněnou, resp. nepublikovanou práci

---

- pokud práce sestává z více částí, musejí být tyto části navzájem propojeny krajkářskými technikami (vyloučeno je ruční i strojové šití, aplikace na látku apod.) Výjimkou je situace, kdy se jedná o vrstvenou práci, pak smějí být vrstvy navzájem sešité.

---

- „cizí“ materiály, tedy takové, které se běžně k paličkování nepoužívají, jsou přípustné pouze v omezeném množství a musejí být do krajky zapaličkované

---

- práce nesmí být zarámovaná ani přichycená na podklad

---

- fotografie a obrazy a na nich přichycené krajky jsou nepřípustné

---

- abstrakce je žádoucí

---

- soutěžní práce smí být nařezaná, nastříhaná, srolovaná či skládaná

---

- rozměry: maximálně 35 × 35 × 5 cm. Práce přesahující tyto rozměry budou vyloučeny.

- z technických důvodů nemohou být instalována díla vyšší než 350 cm, výjimky je nutné dohodnout s pořadateli předem

- volba materiálu, barvy a rastru je na účastníkovi

---

- práce má mít stručný název

---

 

- kategorie: 

1) Krajka – volná tvorba
2) Krajka oděvní a interiérová – design
3) Zájmová tvorba

- poplatek za účast: 25 € v rámci Německa, 30 € pro zahraniční účastníky

---

- výhry:

1. cena = 250 €
2. cena = 150 €
3. cena = 100 €

- ocenění nepeněžní povahy:

Zlatá palička Bienále české krajky
Diplom Muzea krajky ve Vamberku
Diplom sympatie


- téma je předem dané a je každý rok jiné 

---

- pořadatelem je Německý svaz krajkářek, právní forma „zapsaný spolek“, který soutěž organizuje s využitím práce dobrovolníků a financuje ji z členských příspěvků členů spolku a z poplatků za účast

- pořadatelem je Město Vamberk, prostřednictvím zaměstnanců Muzea krajky ve Vamberku

- koná se každoročně, pokaždé v jiném městě

- koná se jednou za dva roky, pokaždé na stejném místě

Běžný čtenář Vambereckého zpravodaje samozřejmě do zákulisí jedné ani druhé soutěže nevidí, takže mu nezbývá, než se spolehnout na názor vážené veřejně činné osoby. 

Pan starosta v odpovědi na dopis, který jsem mu v této souvislosti poslala, uvedl, že „se nabízí srovnání v řadě aspektů“, že „zejména prezentace výstavy byla na velice nízké úrovni“, že „prázdné prostory působily ... až nedůstojně“ a že také „průměrná úroveň prací“ jeho samotného a všechny ostatní členy výpravy „nenadchla“.

Podle mého názoru byla prezentace výstavy na velmi dobré úrovni, prostory byly přiměřeně veliké, střízlivě a vkusně zařízené, přiměřeně osvětlené přirozeným světlem, bezbariérové a nezatížené například zápachem ze šaten. Každá práce byla položená na nakloněné rovině tak, aby si ji mohli návštěvníci zblízka a podrobně prohlédnout, a byla opatřená průvodním textem, který přibližoval záměry autora. 

Dovoluji si sem pro doplnění vložit pár fotografií z výstavy soutěžních prací.