V roce 2011 jsem poprvé nahlédla do tajů kreslení vzorů na paličkování na počítači – zúčastnila jsem se kurzu kreslení v programu knipling s jeho autorkou, Petrou Pönisch. Kurz se konal v Uffenheimu u Marianne Geißendörfer a zúčastnila se ho i moje sestra Irena Ring. První šok pro mě představovalo kreslení tzv. technických výkresů s využitím několika určitých barev. O belgickém barevném kódování jsem tehdy ještě vůbec nic nevěděla... 

Program má své limity, není kdovíjak uživatelsky přívětivý (mně například zcela zásadně chybí ikonka „Zpět“), není nijak zvlášť intuitivní  nicméně, technika se tak rychle vyvíjí a my na ni klademe stále vyšší a vyšší nároky, takže je pro vývojáře jistě nesnadné udržet krok. Údajně v dnešní době už ani není ke koupi a neexistuje pro něj podpora, takže kdo ví, jak dlouho mi ještě bude v počítači fungovat.

Používám ho ale dodnes v situacích, kdy je to smysluplné. Bez ohledu na to, že dnes už mám k dispozici i profesionální grafický tablet s aktivním perem, se kterým se kreslí pohodlněji než myší, stejně obvykle začínám s obyčejnou tužkou a papírem.

Nejčastěji si vytvořím prvotní návrh tužkou, na něm pak krajku upaličkuji, rozpíchaný podvinek oskenuji, obrázek nahraji do programu knipling a v něm obtáhnu a srovnám kontury, vyznačím místa, kam jsem píchla (to často lépe odhadnu přímo na podušce než při kreslení). Protože se jedná o vektorové kreslení, výsledek je velmi úhledný i při značném zvětšení nebo po nejrůznějších manipulacích.

Program počítá s použitím belgického barevného kódu (viz moje přednáška v Muzeu krajky ve Vamberku), kreslit se v něm dají jak podvinky, tak i technické výkresy (barevně).

Obrazovka v programu knipling:

Kdo by se chtěl podívat, jak kreslení v programu knipling probíhá, může si pustit následující video (bez zvuku).