Jen taková malá výstavka krajek za kroužek paličkování v DDM Déčko v Rychnově nad Kněžnou, který vedu.